Кей Енд Ви предлага кетъринг и вендинг услуги, както и промишлено пране.
Сайта на "Кей Енд Ви" още се пече, още се пере, с две думи... не е готов.

 

K'n'V offers catering and vending, as well as comercial laundry services.
K'n'V-s website is still in the oven ... not quite ready yet.

K'n'V Logo -- Site under construction

гр. Сливен, ул. "Д. Пехливанов-Добрович" 2 тел/факс (044) 635 737 е-поща info@knv.bg

Bulgaria, Sliven, 2 D. Pehlivanov-Dobrovich phone/fax +359 44 635 737 email info@knv.bg